Facebook Pixel

DISCLAIMER & PRIVACY BELEID

 

Disclaimer

Project RottaNova is nog in ontwikkeling, dus wijzigingen zijn voorbehouden. Alle afbeeldingen, video en impressies zijn bedoeld om een indruk te geven van de woningen en de omgeving, evenals de teksten op deze website.

 

Privacybeleid

1. Introductie

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.rottanova.nl van projectontwikkelaar RottaNova Ontwikkeling B.V. (hierna: wij). De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door een van onze partners. Voor het privacy beleid dat hiervoor wordt gehanteerd verwijzen we u graag naar: https://account.rottanova.nl/privacy/

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. RottaNova Ontwikkeling B.V. registreert geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, afkomst, gezondheid of godsdienst. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming om u op de hoogte te houden over een bepaald (woningbouw)project, in dit geval RottaNova.

Wij verwerken van al onze bezoekers:

  • Cookies
  • IP-adres.

Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over de website. Deze informatie valt niet te herleiden naar een persoon.

Bij het invullen van uw e-mailadres wordt deze opgeslagen. Deze zal worden gebruikt om een nieuwsbrieven en direct mails te verzenden waarin u updates ontvangt van RottaNova Ontwikkeling B.V. over RottaNova. U kunt zich ten aller tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief. Ook kan het zijn dat er direct contact met u wordt opgenomen. Wij zullen ten alle tijden uw gegevens alleen gebruiken voor het project RottaNova.

 

2. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

  • Samenwerkingspartners van RottaNova Ontwikkeling B.V. (bijvoorbeeld makelaars)
  • Dienstverleners die worden ingeschakeld in opdracht van RottaNova Ontwikkeling B.V.
  • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

 

3. Links naar websites van derden

Deze website bevat mogelijk links naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokken aan de privacyverklaring van de website van deze derden te raadplegen om te weten te komen hoe deze derden met persoonsgegevens omgaan.

 

4. Google Analytics

RottaNova Ontwikkeling B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Via deze service krijgen wij inzicht in het gebruik van de website. Dit gebruiken wij om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Deze gebruiksgegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Door Google wordt deze informatie gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages opgesteld over de activiteit van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden dit namens Google verwerken.

 

5. Microsoft Clarity

We use Microsoft Clarity to measure and improve the user experience of our websites. Microsoft Clarity records pseudo-anonymous visitor data, such as the operating system and platform they use, which time zone visitors have set, their geographical origin when they use our website, how much time they spend on pages and which pages they use, and interactions such as mouse movements, clicking, scrolling, or mouse-overs. When data is collected through recordings, Microsoft Clarity automatically hides entries in password fields and other privacy-sensitive fields. Microsoft Clarity does not collect completed form or personal data. Visitors are assigned a unique ID such that Microsoft Clarity can recognize returning visitors without using personal information, such as an IP address. The last octet of visitors' IP addresses is set to 0, so your full IP address is never stored. The data is stored for a maximum of 1 year. Using Microsoft Clarity allows Microsoft to receive, store, and use personal data for Microsoft Advertising. You can read more about this in their privacy policy, data processing and data protection in the Microsoft Privacy Statements.

 

6. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 6 september 2023.

 

7. Contact/vragen

Als u de persoonlijke informatie wilt zien die wij van u verzameld hebben, of deze informatie wilt corrigeren dient u een e-mail te sturen naar info@rottanova.nl met het verzoek.

 

en_GBEnglish (UK)